Emperyalizm Nedir?

Emperyalizm; kendi çıkarları doğrultusunda etkileyici konumunda bulunan devlet, ulus veya topluluk, etkilenen topluluğa ait -yararlanma- hakkına sahip olarak addedilir. Dikta yönetimler ile bir devletin gücünün sınırlı sayıda kişi ya da kişilere verilmesi, merkezi hükümet ile keyfi yönetim metodları anlamı da…