Önyargılarımız

Bu yazıma da bir önceki yazımdaki gibi Albert Einstein tarafından söylenen bir söz ile başlamak istiyorum. “Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur.” Önyargı, haklılığı kanıtlanmamış bir tutumu belirtmektir. Hepimiz ister istemez insanları katı bir sınıflandırmaya sokarız. Kimimiz ırkından, kimimiz dini inancından,…